Handböcker

Rss-link

I serien Handböcker ges närmast ut handböcker och uppslagsverk som stöder verkställigheten av arbetspensionsskyddet. De är speciellt avsedda som arbetsredskap för sakkunniga på pensionsanstalterna.

Här hittar du handböckerna fr.o.m. år 2012 – alla handböcker i elektronisk form finns på Julkari.