Statistik om pensionsansökningar som sänts utomlands

Från Pensionsskyddscentralen skickas årligen 7 200 pensionsansökningar utomlands. Av ansökningarna går den största delen till Sverige (64 procent).

Därpå följer Estland med 11 procent,  Norge med 7 procent och Tyskland med 4 procent av det totala antalet ansökningar.

De resterande andelarna av ansökningarna åker i huvudsak till Storbritannien, Danmark, Schweiz, USA, Spanien och Frankrike (1-2 procent / land).

Ansökningar skickade utomlands 2019 TOPP 10 länder

Antalet ansökningar som skickas utomlands förväntas sjunka i framtiden. Av de stora ålderskullarna har många arbetat i Sverige på 1960–70-talet och av dem har de flesta redan uppnått pensionsåldern.

Om fem år förväntas antalet pensionsansökningar som Pensionsskyddscentralen skickar utomlands vara ca 6 400 om året.

Läs mer: