I allmänhet sköter arbetsgivarna pensionsförsäkringen korrekt

Arbetspensionsförsäkringsavgiften är i genomsnitt 24,4 procent av lönesumman. Hur arbetsgivarna tar hand om sina lagstadgade skyldigheter spelar en roll för konkurrens på lika villkor och för bekämpningen av grå ekonomi. Resultaten av Pensionsskyddscentralens (PSC) övervakning visar att största delen av arbetsgivarna försäkrar sina anställda korrekt.

Resultaten av PSC:s övervakning har varit jämna under 2010-talet. Den lönesumma som saknats i pensionsförsäkringarna har varit 100–120 miljoner euro om året, dvs. ca 0,2 procent av den årliga lönesumman som ska försäkras enligt lagen om pension för arbetstagare.

Hur ser en typisk kund ut i PSC:s övervakning?

En typisk övervakningskund är ett byggföretag i Nyland (23,5 procent av de övervakade) som betalar 100 000–500 000 euro om året i löner, som har skatteskulder (41,2 procent av de övervakade) och har varit verksamt i mer än 10 år.

Detta framgår av kundklassificeringen av företag som varit föremål för PSC:s tillsyn. Kundklassificeringen gjordes av Enheten för utredning av grå ekonomi. Enligt klassificeringen finns det dock i alla branscher företag som antingen medvetet eller av misstag försäkrar sina arbetstagare bristfälligt.

På andra webplatser: