Kostnadsfördelningen i bilder

Bildpaketet om kostnadsfördelningen innehåller centrala uppgifter om finansieringen och kostnadsfördelningen av arbetspensionssystemet. Bilderna är i ppt-format och kan fritt laddas ner. På ppt-bildernas anteckningssidor finns närmare information som hjälp för att tolka bilderna. Kom ihåg att nämna bildkällan om du lånar bilder.

Ladda ner bildbaketet, uppdaterat 12.1.2018 (ppt 1910 Kb)

De presenterade statistikuppgifterna grundar sig på bl.a. uppgifter som pensionsanstalterna lämnar in för kostnadsfördelningen och pensionsanstalternas bokslut.

Uppgifterna uppdateras och preciseras årligen i den takt som ny information blir tillgänglig.

Läs mer:

På andra webplatser:

 

SAKKUNNIG PÅ OMRÅDET: EEVA PUUPERÄ, EEVA POUTIAINEN