Tillbaka till Aktuellt
17.12.2021

Överenskommelsen om social trygghet mellan Finland och Japan träder i kraft 1.2.2022. Social- och hälsovårdsministeriet, utrikesministeriet, Finlands ambassad i Tokyo och Pensionsskyddscentralen ordnar 21.1.2022 ett webbinarium där de informerar om innehållet i överenskommelsen och om dess inverkan och svarar på frågor.

Välkommen på ett webbinarium om överenskommelsen om social trygghet mellan Finland och Japan 21.1.2022 kl. 9–11. Anmäl dig senast tisdagen 18.1.2022. Deltagandet är avgiftsfritt.

Webbinariet hålls på finska.

Du kan skicka in frågor om överenskommelsen i förväg samtidigt som du anmäler dig eller fråga de sakkunniga på webbinariet.

Information om överenskommelsen och dess inverkan på pensionerna och försäkringen

Webbinariet riktar sig i synnerhet till arbetsgivare, personer som rör sig mellan Finland och Japan, pensionsanstalternas personal och sakkunniga inom den sociala tryggheten.

Innehåll:

  • Hur förhandlingarna framskred och huvuddragen i överenskommelsen, Essi Rentola, social- och hälsovårdsministeriet
  • Den praktiska tillämpningen av överenskommelsen, Minna Levander, Pensionsskyddscentralen
    • reglerna för försäkring av utlandsarbete
    • hur pensionen bestäms och hur man ansöker om den
    • förbindelseorganens roll vid tillämpningen av överenskommelsen.

Anmäl dig genom kurskalendern och delta på Teams

Anmäl dig genom vår kurskalender.

Infon ordnas på distans genom Microsoft Teams. Vi skickar Teams-länken till de anmälda närmare tidpunkten för infon.

Pensionsskyddscentralen (PSC) är ett lagstadgat samarbetsorgan och sakkunnig inom utvecklingen och verkställigheten av arbetspensionsskyddet.