Tillbaka till Aktuellt
29.3.2023

Tradenomen inom informationsbehandling Sami Salmi har utnämts till avdelningschef för Pensionsskyddscentralens IT-avdelning fr.o.m. 2.5.2023.

Salmi har en lång och mångsidig, mer än 20 års erfarenhet av ledning av IT-och affärsverksamhet, produktion, utveckling och upphandling av tjänster samt genomförande av organisationsförändringar i multisourcingmiljöer inom den privata och den offentliga sektorn.

Salmi har arbetat som chef i mer än 17 år inom både den offentliga och den privata sektorn.

Närmare:

Direktör Allan Paldanius, tfn 029 411 2949

Pensionsskyddscentralen (PSC) är ett lagstadgat samarbetsorgan och sakkunnig inom utvecklingen och verkställigheten av arbetspensionsskyddet.