Tillbaka till Aktuellt
24.8.2021

I september börjar Sverige betala inkomstpensionstillägg till låginkomsttagande ålderspensionärer som har ett långt arbetsliv bakom sig. Det är fråga om en ny förmån. Inkomstpensionstillägget betalas också till pensionstagare bosatta i Finland.

Pensionsmyndigheten i Sverige skickar ett beslut om det nya inkomstpensionstillägget inom augusti till de pensionstagare som fyllt 65 år och har rätt till tillägget. Inkomstpensionstillägget betalas till pensionstagarens konto i samband med utbetalningen av pensionen från Sverige. Det betalas för första gången i september. Inkomstpensionstillägget betalas också till Finland, EU- och EES-länderna också Schweiz. 

Pensionsmyndigheten skickade tidigare i år en förfrågan till ca 52 000 personer som är bosatta i Finland och får inkomstpension från Sverige. Genom förfrågan utreddes vilka som har rätt till det nya pensionstillägget. I fortsättningen prövas rätten till inkomstpensionstillägg automatiskt i samband med ansökan om pension från Sverige.

Inkomstpensionstillägget påverkas av inkomstpensionens belopp och antalet arbetsår i Sverige

Inkomstpensionstillägget är högst 60 och minst 0 svenska kronor i månaden. En pensionstagare har rätt till inkomstpensionstillägg om hens sammanlagda arbetspensioner från Sverige, övriga EU- och EES-länder och Schweiz är  9 000–17 000 kronor i månaden. Dessutom är rätten till tillägget och tilläggets storlek beroende av hur många år personen har arbetat i Sverige.

Det nya svenska inkomstpensionstillägget kan påverka FPA-förmånerna

I Sverige består pensionen av flera olika delar. Inkomstpensionstillägget påverkar inte de övriga pensionsdelarna i Sverige, utan betalas som ett tillägg till den allmänna pensionen i Sverige.

Folkpensionsanstalten (FPA) i Finland bedömer att inkomstpensionstillägg från Sverige kan påverka vissa förmåner som betalas av FPA. Dessa förmåner är bl.a. folkpension, garantipension, bostadsbidrag för pensionstagare och grundläggande utkomststöd.

Om du får någon av dessa FPA-förmåner och har beviljats det nya inkomstpensionstillägget från Sverige, ska du ta kontakt med FPA. Uppge de ändrade pensionsbeloppen också till skattemyndigheterna i Finland.

FPA:s pressmeddelande: Sverige börjar betala ut ett nytt inkomstpensionstillägg – FPA-förmånerna måste justeras

Närmare uppgifter om det nya inkomstpensionstillägget från du från Pensionsmyndighetens kundtjänst.

Inkomstpensionstillägg | Pensionsmyndigheten

Så beslutar vi om inkomstpensionstillägg | Pensionsmyndigheten

Pensionsskyddscentralen (PSC) är ett lagstadgat samarbetsorgan och sakkunnig inom utvecklingen och verkställigheten av arbetspensionsskyddet.