Tillbaka till Aktuellt
5.2.2021

I september börjar Sverige betala inkomstpensionstillägg till låginkomsttagande ålderspensionärer som har ett långt arbetsliv bakom sig. Det är fråga om en ny förmån. Inkomstpensionstillägget betalas också till Finland. Det går inte att ansöka om inkomstpensionstillägg. Pensionsmyndigheten i Sverige utreder vem som har rätt till det.

Inkomstpensionstillägget är en ny förmån som införs i Sverige i september 2021. Det är högst 600 svenska kronor i månaden.

De som har rätt till den nya förmånen är ålderspensionärer som nu får arbetspension från Sverige och andra EU/EES-länder till ett sammanlagt belopp på 9 000–17 000 kronor i månaden. Rättigheten och förmånens storlek är också beroende av hur länge personen har arbetat i Sverige.

Inkomstpensionstillägg kan betalas till pensionstagare som har arbetat i Sverige och nu bor i Finland, andra EU- och EES-länder eller Schweiz. Inkomstpensionstillägget betalas av Pensionsmyndigheten i Sverige.

Pensionsmyndigheten tar kontakt med pensionstagare som bor i Finland

Det går inte att ansöka om det nya inkomstpensionstillägget, utan det beviljas automatiskt av Pensionsmyndigheten.

Pensionsmyndigheten skickar ett brev och en svarsblankett till de pensionstagare som bor i Finland och kan tänkas ha rätt till förmånen. Brevutskicket börjar vecka 6 och pågår till slutet av maj.

Pensionsmyndigheten kan inte handlägga förmånsärendet förrän den har fått alla behövliga uppgifter från pensionstagaren. Hela svarsblanketten ska fyllas i omsorgsfullt. Om man inte får någon arbetspension ska det också meddelas till Pensionsmyndigheten.

Pensionsmyndigheten har uppgett till Pensionsskyddscentralen (PSC) att den skickar brevet till ca 52 000 pensionstagare som är bosatta i Finland. Enligt uppgifter som PSC fått kan man få inkomstpensionstillägg från Sverige  tidigast vid 65 års ålder.

Meddela Pensionsmyndigheten hur mycket arbetspension du får

Pensionsmyndigheten ber att pensionstagare som bor i Finland uppger på blanketten hur mycket arbetspension (inkomstgrundad pension) de får. Pensionsmyndigheten behöver uppgifter om hur mycket pensionstagarna får i inkomstgrundade pensioner, eftersom dessa påverkar den nya förmånen. Vid behov kan man ta reda på arbetspensionens storlek genom att fråga sin egen pensionsanstalt. Pensionsmyndigheten behöver inte uppgifter om finsk folkpension, eftersom folkpensionen inte påverkar det nya inkomstpensionstillägget.

Svenskt inkomstpensionstillägg kan påverka FPA-förmånerna

I Sverige består pensionen av flera olika delar. Det nya inkomstpensionstillägget påverkar inte de övriga pensionsdelarna i Sverige, utan betalas som ett tillägg till den allmänna pensionen i Sverige.

Folkpensionsanstalten (FPA) i Finland bedömer i sitt meddelande att inkomstpensionstillägg från Sverige kan påverka vissa förmåner som betalas av FPA. Dessa förmåner är bl.a. folkpension, garantipension, bostadsbidrag för pensionstagare och grundläggande utkomststöd.

Om du får någon av dessa FPA-förmåner och börjar få inkomstpensionstillägg från Sverige ska du kontakta FPA.

Du får närmare upplysningar om det nya svenska inkomstpensionstillägget och anvisningar om hur du fyller i svarsblanketten hos Pensionsmyndighetens kundtjänst.

Pensionmyndighetens webbsidor på svenska

Pensionmyndighetens webbsidor på finska

FPA:s meddelande

Pensionsskyddscentralen (PSC) är ett lagstadgat samarbetsorgan och sakkunnig inom utvecklingen och verkställigheten av arbetspensionsskyddet.