Tillbaka till Aktuellt
9.12.2019

Satu Huber, ordförande för arbetspensionsförsäkrarnas intresseorganisation Tela förhåller sig kritiskt till att arbetspensionssektorn koncentreras. I det nyaste numret av tidskriften Arbetspension talar hon om fördelarna med decentraliseringen.

– Jag anser att vi är nära gränsen för hur långt koncentrationen kan gå, om vi vill hålla fast vid decentraliseringen och dess fördelar, säger Satu Huber i tidskriften Arbetspension.

I egenskap av styrelseordförande för Arbetspensionsförsäkrarna Tela betonar hon att decentraliseringen tryggar effektiviteten vid verkställandet av arbetspensionerna och utgör en del av riskhanteringen.

Antalet aktörer inom det lagstadgade arbetspensionssystemet har under de senaste åren minskat till 28, när arbetspensionsbolag har gått samman och företag har avstått från egna pensionsstiftelser och -kassor.

Arbetet är vår lott och lycka

Arbetspensions nya chefredaktör Tuovi Rautjoki skriver om livet och arbetet i sin ledare.

Ett nytt pensionsbolag kommer till, om kommunalt och privat går ihop

Under den här regeringsperioden ska det tas fram ett lagförslag om en sammanslagning av det kommunala och det privata pensionssystemet. I praktiken  ska Keva spjälkas upp och ett nytt arbetspensionsförsäkringsbolag bildas av den ena delen.

Sammanslagningen bereds i en trepartsarbetsgrupp som tillsatts av social- och hälsovårdsministeriet och finansministeriet. Tanken är att det nya bolaget kan bildas år 2024. Det kommer att konkurrera på samma villkor med de nuvarande pensionsbolagen Elo, Ilmarinen, Varma och Veritas.

E-tidskriften Arbetspension 2/2019

Arbetspension är en fack- och intressegruppstidskrift för pensionssektorn. Den ges ut av Pensionsskyddscentralen.

Prenumerera på tidskriftens nyhetsbrev  så får du alltid det nyaste numret som e-tidskrift till din mejladress.

Närmare:
Redaktionssekreterare Pia Hansson, 050 913 0351, pia.hansson(at)etk.fi

Chefredaktör Tuovi Rautjoki, 050 597 1036, tuovi.rautjoki(at)etk.fi

Foto: Olli-Pekka Orpo

Pensionsskyddscentralen (PSC) är ett lagstadgat samarbetsorgan och sakkunnig inom utvecklingen och verkställigheten av arbetspensionsskyddet.