Tillbaka till Aktuellt
1.11.2022

Räntan på den privata sektorns arbetspensionsförsäkringsavgift höjs till 2,45 procent i början av år 2023. Räntan infördes år 2016, och dess värde har hittills varit 2 procent. Räntan höjs på grund av räntemarknadens inverkan.

Räntan på den privata sektorns arbetspensionsförsäkringsavgift höjs till 2,45 procent i början av år 2023. Räntan infördes år 2016, och dess värde har hittills varit 2 procent. Räntan höjs på grund av räntemarknadens inverkan.

På ArPL- och FöPL-försäkringsavgifterna räknas ränta beroende på avgiftens förfallodag. Försäkringsavgiftsräntan bestäms enligt den av Försäkringsaktiebolaget Garantia beräknade 12 månaders ArPL-referensräntan, men är dock minst 2 procent. Referensräntan grundar sig på euriborräntorna och avkastningen på staternas referenslån inom euroområdet.

Räntorna har stigit på marknaden, och denna inverkan syns i försäkringsavgiftsräntan. Försäkringsavgiftsräntan infördes år 2016, och dess värde har hittills varit 2 procent. Från början av år 2023 är värdet 2,45 procent.

Försäkringsavgiftsräntan används också vid beräkningen av ränta på poster som ingår i kostnadsfördelningen för arbetspensionerna. Räntan justeras årligen, men beträffande FöPL en gång per år.

Pensionsskyddscentralen (PSC) är ett lagstadgat samarbetsorgan och sakkunnig inom utvecklingen och verkställigheten av arbetspensionsskyddet.