Tillbaka till Aktuellt
8.3.2023

Står pensionssystemet på en hållbar grund? Varför får jag inte placera mina pensionspengar själv? Varför placeras inte mer av pensionspengarna i Finland? Frågor som håller oss vakna om nätterna diskuteras av ekonomiforskaren Anni Marttinen från SOSTE, förmögenhetscoachen Terhi Majasalmi och avdelningschef Ismo Risku från Pensionsskyddscentralen.

Under den tredje säsongen av podcasten Eläkekomitea (Pensionskommittéen) får vi ta del av samtal från nattugglor som oroar sig över pensionen och inte kan sova.

I det första avsnittet av podcasten i dess nya skepnad dricks det kamomillté och talas om frågor om pensioner och placeringar.

”Står pensionssystemet på en stadig grund? Frågar för en kompis”, säger Pekka från Helsingfors. Eftersom nativiteten är låg, är finansieringen av pensionerna allt mer beroende av placeringsavkastning. Förra året slog hårt mot pensionsplacerarna – hur ska avkastningen tryggas och riskerna undvikas i fortsättningen? 

”Min portfölj vinner pensionsförsäkringsbolagens avkastning 6-0. Varför får jag inte själv placera mina pensionspengar?” frågar folkkapitalisten Ilona. Frågan får paneldelagarna att dryfta förmyndarsamhället, medborgarnas ekonomiska kunskaper och hur mycket pensionsplaceringar man borde ha för att klara sig resten av livet.

I kvällens tredje samtal pitchar Tane sin kanelbulleinnovation i hopp om att få kapital. Samtidigt väcks frågan varför inte mer av pensionspengarna placeras i Finland. Det skulle skapa arbetsplatser och öka lönesumman som pensionerna betalas med.

De som ylar mot månen med dig är chefekonom Anni Marttinen från SOSTE, förmögenhetscoachen Terhi Majasalmi och avdelningschef Ismo Risku från Pensionsskyddscentralens planeringsavdelning.

Diskussionen i pensionskommittén leds av ekonomijournalisten Alma Onali.

Fräscha tankar och insikter

Pensionsskyddscentralens podcast Eläkekomitea lovar vara rakt på sak om stora frågor. 

Under våren kommer kommittéen att diskutera aktuella frågor, som arbetslivslängd, nativitet och rättvisa.

Podden vill ta fram fräscha synvinklar och tankar, utan att glömma bort det humoristiska.  Samtidigt vill man öka insikterna om de komplexa utvecklingsgångarna som påverkar vår framtid.
Podcasten kan höras på webbplatsen Etk.fi och de flesta poddplattformer.  Börja följa!

Lyssna på episoden på Eläkekomitea-poddens webbsida

Pensionsskyddscentralen (PSC) är ett lagstadgat samarbetsorgan och sakkunnig inom utvecklingen och verkställigheten av arbetspensionsskyddet.