Tillbaka till Aktuellt
27.8.2019
Riikka Naski, Max Rönnberg ja Pirjo Koponen juhlivat Eläketurvakeskuksen saamaa laatutyötunnustusta.

Pensionsskyddscentralens kundtjänst belönades i tävlingen om årets tjänstecenter, Vuoden Contact Center, med en kvalitetsutmärkelse. Utmärkelsen ges för ett målinriktat och systematiskt utvecklingsarbete för att uppnå en kundtjänst som ständigt strävar efter förträfflighet.

Enligt tävlingens jury är Pensionsskyddscentralens kundtjänst en modern föregångare. Som verksamhetens styrkor sågs exempelvis de många servicekanalerna, kundernas möjlighet att delta i utvecklingen av tjänster samt sättet som arbetstagarna tas hand om.

Förnyelsen av kundtjänsten var lyckad

Målet med förnyelsen år 2018 var att skapa en kundtjänst av god kvalitet med god sakkunskap och som motsvarar kundens behov. Kunden ska få service snabbt och utan att cirkulera via många kundtjänstmedarbetare. Kundtjänsterna för fyra olika verksamheter sammanslogs till en.

Enligt juryn var resultatet för utvecklingsprojektet en flerkanalig kundtjänst som motsvarade kundernas behov och tog till vara arbetstagarnas sakkunskap och mångsidiga kompetens. Behoven klargjordes genom att lyssna på kunderna och genom att dra nytta av kunnandet om tjänstedesign.

Uppföljning av kundrespons och resultat

I kundtjänsten betonas kundernas behov och de får en responsblankett efter att de varit i kontakt med kundtjänsten.

– I och med tävlingen fick vi utvecklingsförslag för vår kundtjänst. En del var samma som vi också lagt märke till när vi utvärderat vår verksamhet. Vi kommer att tillsammans arbeta vidare med dem, säger Max Rönnberg, ansvarig chef för kundtjänsten.

Inom kundtjänsten fortsätter vi att systematiskt utveckla vår verksamhet. I ledarskapet är faktauppgifter av vikt och personalen sporras till att utveckla de bästa förfaringssätten genom att tillsammans prova sig fram. Allt detta syns redan nu i de tack vi får ta emot och i en hög kundnöjdhet.

– Framgången i tävlingen känns väldigt bra. En så här bra framgång var lite överraskande. Men när man tänker på vilket fint arbetslag som har hand om kundtjänsten, är det trots allt inte så överraskande, funderar Pirjo Koponen, teamledare för kundtjänsten. Ett hjärtligt tack till alla kundtjänstmedarbetare!

På bilden från vänster till höger: EU-pensionshandläggare Riikka Naski, Max Rönnberg och Pirjo Koponen.

Bild: Olli-Pekka Latvala


Tävlingen om årets Contact Center

Tävlingen Vuoden Contact Center (VCC) har ordnats sedan år 1999. De bästa contact center-teamen i Finland tävlar om titeln Vuoden Contact Center. Wakarus kundtjänstnätverk Wave ordnar tävlingen tillsammans med Kehittämistoimisto Prakto Oy. I programmet Contact Center Assessment (CCA) bedöms tjänstecentrens verksamhet utifrån sex centrala delområden. Tävlingen lämpar sig för små och stora tjänstecenter oberoende av bransch.

Pensionsskyddscentralen (PSC) är ett lagstadgat samarbetsorgan och sakkunnig inom utvecklingen och verkställigheten av arbetspensionsskyddet.