Tillbaka till Aktuellt
6.4.2022

Arbetspensionssystemet som helhet klarade bra av det andra pandemiåret 2021. Sysselsättningen ökade, lönesumman steg avsevärt och avkastningen på arbetspensionsmedlen var exceptionellt hög. Pensioneringsåldern höjdes också tydligt, berättar Pensionsskyddscentralens verkställade direktör Mikko Kautto i sin årsöversikt.

Pensionsskyddscentralens årsberättelsesida och verksamhetsberättelse för år 2021 har publicerats.För Pensionsskyddscentralen var år 2021 ett år som avslutade en strategiperiod. Resultat- och tjänstemålen nåddes väl. Tjänsterna utvecklades och flera publikationer fick mycket uppmärksamhet.

Under årets lopp lades sista handen vid PSC:s nya strategi.År 2021 flyttade Pensionsskyddscentralen till ett nytt kontor i Fiskehamnen och fyllde 60 år.

Vid utgången av år 2021 arbetade ca 300 personer på Pensionsskyddscentralen. Kvinnornas andel var 77 procent. Det genomsnittliga personalantalet på Pensionsskyddscentralen minskade med 17 personer.


Pensionsskyddscentralens kostnader var 38 miljoner euro. Kostnaderna minskade med drygt två miljoner euro från året innan.

Läs mer om Pensionsskyddscentralens år 2021 och bekanta dig med vd Mikko Kauttos översikt.

Pensionsskyddscentralen (PSC) är ett lagstadgat samarbetsorgan och sakkunnig inom utvecklingen och verkställigheten av arbetspensionsskyddet.