Tillbaka till Aktuellt
16.2.2023

På ett årligt aktualitetsevenemang för övervakningen av arbetspensionsförsäkringen 14.2 diskuterades övervakningen av dem som anlitar faktureringsföretag och oklarheterna kring faktureringstjänster.

År 2022 omfattade Pensionsskyddscentralens (PSC) övervakning av företagarnas pensionsförsäkring ca 230 000 företagare. Närmare utreddes 5 000 företagares försäkringsskyldighet. Tack vare övervakningsåtgärderna tecknades det 994 nya FöPL-försäkringar.

Utöver FöPL-försäkringen av traditionell företagsverksamhet övervakar PSC också FöPL-försäkringen av dem som anlitar faktureringsföretag. I de uppgifter som PSC utgick från fanns det ca 50 faktureringsföretag och ca 50 000 personer som anlitade dem.

År 2021 fick drygt 5 000 personer inkomster som överskred gränsen för FöPL-försäkringsskyldigheten (drygt 8 000 euro) genom faktureringsföretag men saknade FöPL-försäkring. Bland faktureringsföretagens kunder togs 632 personer till föremål för separat övervakning i fjol. I nästan vartannat fall tecknade kunden själv en FöPL-försäkring eller PSC en s.k. tvångsförsäkring. Övervakningen behövs, eftersom det har skett att också stora inkomster och etablerad företagarverksamhet inte har FöPL-försäkrats.

FöPL-försäkringsskyldigheten kan komma som en överraskning

För dem som anlitar faktureringsföretag kan det komma som en överraskning att de är FöPL-försäkringsskyldiga. Personerna har trott att de arbetat som löntagare. Ibland förekommer också medvetet utnyttjande.

Enligt beräkningar av Enheten för utredning av grå ekonomi står ca 90 procent av faktureringsföretagens kunder som inte är FöPL-försäkrade utanför försäkringsskyldigheten på grund av att inkomsterna är små. Mer än tre av fyra av alla som fått lön via faktureringsföretagen fick emellertid också lön från andra källor och tjänar in pensionsskydd från annat håll.

Den oförsäkrade lönesumma som upptäcks vid försäkringsövervakningen har minskat

Den lönesumma som saknats i försäkringarna vid övervakningen av ArPL-försäkringen har minskat på senare år. Vid ArPL-övervakningen år 2022 utreddes ca 5 400 arbetsgivare, varav 788 konstaterades ha brister i sin försäkring. De gällde 4 000 arbetstagare. Den lönesumma som saknades i ArPL-försäkringarna var 22 miljoner euro allt som allt.

Den typiska kunden hos övervakningen är fortfarande ett byggföretag, men försummelser av arbetspensionsförsäkringen förekommer inom nästan alla branscher. Försummelsernas andel är dock liten i förhållande till alla företag.

Närmare:

Specialsakkunnig Teija Lääveri, tfn 029 411 2225, fornamn.efternamn(at)etk.fi

Foto: Vesa Laitinen

Pensionsskyddscentralen (PSC) är ett lagstadgat samarbetsorgan och sakkunnig inom utvecklingen och verkställigheten av arbetspensionsskyddet.