Tillbaka till Aktuellt
25.10.2019
Epätarkkoja ihmishahmoja vaalealla taustalla.

Den digitala publikationen Statistik över pensionstagarna i Finland 2018 är en del av en större utveckling av publiceringsverksamheten av Pensionsskyddscentralens statistik. Meningen är att fasa ut de flesta papperspublikationerna.

Den nya digitala publikationen presenterar Finlands officiella statistik (FOS) på ett allt tydligare och fräschare sätt.

Textmängden är mindre, figurerna är mer i fokus och den viktigaste statistiken lyfts bättre fram. Genom att klicka på länken under statistikfigurerna kommer läsaren direkt till databastabellen och kan då fortsätta med egna sökningar.

Publikationen innehåller också länkar till bakgrundinformation och tilläggsinformation.

– Genom att prioritera och presentera uppgifterna på ett nytt och intressant sätt strävar vi efter att förbättra servicen och tillgången och tillgängligheten till data, berättar statistikchef Tiina Palotie-Heino på Pensionsskyddscentralen.

Övergången till ett nytt presentationssätt är en del av en bredare utveckling av publiceringsverksamheten av statistikuppgifter. I fortsättningen satsar Pensionsskyddscentralen allt mer på digitala publikationer, de flesta papperspublikationerna kommer att fasas ut.

– Det är ändå inte meningen att avstå från alla papperspublikationer. Varje publikation har sin målgrupp och sitt användningssyfte, och därför funderar vi på publiceringsformatet från fall till fall, berättar Palotie-Heino.

Pensionsskyddscentralen producerar Finlands officiella statistik (FOS) om pensioner. Statistiken över pensionstagare i Finland grundar sig på arbetspensionssystemets och FPA:s registeruppgifter.

Läs den digitala publikationen:  Statistik över pensionstagarna i Finland 2018. Pensionsskyddscentralens statistik 5/2019.

Närmare:
Statistikchef Tiina Palotie-Heino, tfn 029 411 2147, tiina.palotie-heino(at)etk.fi

Pensionsskyddscentralen (PSC) är ett lagstadgat samarbetsorgan och sakkunnig inom utvecklingen och verkställigheten av arbetspensionsskyddet.