Tillbaka till Aktuellt
17.9.2020

Pensionsskyddscentralen lanserar en ny scenariogenerator, som du kan använda till för att studera de långsiktiga pensionskalkylerna på ett nytt sätt. Appen fungerar på finska och kallas Skeneraattori. I synnerhet gör appen det lättare att få en bild av den sammanlagda effekten av faktorer som påverkar finansieringen av pensionsskyddet.

Låt oss tänka att du vill studera hur utvecklingen av avkastningen på arbetspensionsplaceringarna och dödligheten sammantaget påverkar arbetspensionsavgiften i framtiden.

Nu går det att göra med några klick. Med hjälp av Pensionsskyddscentralens nya Skeneraattori får du enkelt fram känslighetsstudierna i de långsiktiga kalkylerna på din bildskärm.

Variablerna i känslighetsberäkningarna är nativitet, dödlighet, avkastningen på pensionsplaceringarna, inkomstutvecklingen och invalidpensionsfrekvensen.

När du väljer den kombination du önskar, tecknar appen en bild av den sammanlagda effekten, som du kan jämföra med baskalkylen. Förändringen kan studeras ur pensionsavgiftens, pensionsutgiftens och pensionsfondernas synvinkel.

Om du vill kan du ladda ner datan i figuren i form av en Excel-tabell för t.ex. en PowerPoint-bild eller någon annan visuell framställning.   

– Osäkerheten kring pensionskalkylerna åskådliggörs traditionellt genom känslighetsstudier. Med den nya appen får man behändigt en uppfattning av hur mycket resultatet av en prognoskalkyl förändras genom att olika faktorer samverkar, säger Heikki Tikanmäki, chef för prognoskalkylenheten på Pensionsskyddscentralen.

Kalkylmodellen och antagandena för känslighetskalkylerna i appen är desamma som i rapporten Lakisääteiset eläkkeet – pitkän aikavälin laskelmat 2019. Scenarierna genereras automatiskt och kan skilja sig något från resultaten i rapporten.

Pensionsskyddscentralen (PSC) är ett lagstadgat samarbetsorgan och sakkunnig inom utvecklingen och verkställigheten av arbetspensionsskyddet.