Tillbaka till Aktuellt
7.6.2019

Den flexibla pensionsåldern och de ekonomiska incitamenten som infördes genom 2005 års pensionsreform fungerade inte som planerat, utan ledde till att pensionsövergångarna tidigarelades, visar en undersökning som gjorts under ledning av Löntagarnas forskningsinstitut.

I undersökningen utreddes vilken inverkan ändringarna av de ekonomiska incitamenten och den lagstadgade pensionsåldern hade på besluten att gå i pension inom ålderspensionssystemet i Finland. I undersökningen användes Pensionsskyddscentralens statistikmaterial i kombination med Statistikcentralens material.

Med hjälp av dessa material kunde man studera vilka kausala effekter de ändringar av incitament och sänkningen av den lagstadgade pensionsåldern som genomfördes i pensionsreformen hade på pensionsövergångarna.

Undersökningen visade att sänkningen av den nedre gränsen för den lagstadgade pensionsåldern från 65 till 63 år sänkte den ålder då finländare faktiskt går i pension. Genom reformen blev 63 år den vanligaste åldern för övergång i ålderspension i Finland.

I pensionsreformen ändrades också de ekonomiska incitamenten, såsom procentsatserna för pensionstillväxten och förtidsminskningar, vilkas mål var att höja den allmänna faktiska pensioneringsåldern. Ändringarna av de ekonomiska incitamenten påverkade pensionsövergångarna mycket svarare än ändringen av den nedre åldersgränsen. Forskarna konstaterar att det vid planering av pensionssystemet är viktigt att utöver incitamenten också beakta den lagstadgade pensionsålderns inverkan på beteendet.

Undersökningen finansierades av Pensionsskyddscentralen, STN-WIP och NBER Retirement and Disability Center.

Forskningsseminarium:

How pension reforms change retirement behaviour – lessons from Finland and U.K.
Ti 11.6.2019 kl. 13.30–16 på Pensionsskyddscentralen (sista anmälningsdag 7.6.)

Publikation:

The Effect of Relabeling and Incentives on Retirement: Evidence from the Finnish Pension Reform in 2005
Ohto Kanninen, Terhi Ravaska, Jon Gruber, Satu Nivalainen och Roope Uusitalo. Palkansaajien tutkimuslaitos, Työpapereita 328, 2019.

Bild: Otto Jahnukainen

Pensionsskyddscentralen (PSC) är ett lagstadgat samarbetsorgan och sakkunnig inom utvecklingen och verkställigheten av arbetspensionsskyddet.