Tillbaka till Aktuellt
28.5.2019

Tidsplanen för utvidgningen av inkomstregistret ändras. Finansministeriet börjar bereda lagändringar som skjuter upp införlivandet av pensioner och förmåner i systemet till år 2021. Användargruppen för löneuppgifter utvidgas emellertid enligt planerna nästa år.

Inkomstregistret togs i bruk i början av detta år. Arbetsgivarna lämnar uppgifter om löner, arvoden och andra förvärvsinkomster till inkomstregistret. Nu används uppgifterna i registret av Skatteförvaltningen, arbetspensionssektorn, FPA och Sysselsättningsfonden.

Enligt den nya tidsplanen ska inkomstregistret utvidgas enligt följande:

  • År 2020: Gruppen användare av inkomstuppgifter utvidgas till att omfatta bland annat arbetslöshetskassor, utvecklings- och förvaltningscentren, regionförvaltningsverken, försäkringsbolagen, kommunerna och Statistikcentralen.
  • År 2021: Informationsinnehållet utvidgas till att omfatta pensioner och förmåner.

Den ursprungliga planen var att båda utvidgningarna skulle ske i början av år 2020. Erfarenheterna under början av året har emellertid visat att systemet kräver mera arbete än man väntat sig.

Finansministeriet börjar bereda nödvändiga lagändringar. Avsikten är att regeringspropositionen överlämnas i höst.

Läs mer

Utvidgningen av inkomstregistret sker i två faser

Pensionsskyddscentralen (PSC) är ett lagstadgat samarbetsorgan och sakkunnig inom utvecklingen och verkställigheten av arbetspensionsskyddet.