Tillbaka till Aktuellt
31.8.2022

Enligt Pensionsskyddscentralens uppskattning höjs arbetspensionsindexet klart mer än lönekoefficienten i början av år 2023. Därför kommer de som går i pension under år 2022 att få en större indexhöjning än de som skjuter upp pensioneringen över årsskiftet. Social- och hälsovårdsministeriet offentliggör arbetspensionsindexen för år 2023 i slutet av oktober.

Arbetspensionerna påverkas av två index, arbetspensionsindexet och lönekoefficienten.

Med arbetspensionsindexet säkerställs att löpande pensioner bibehåller sin köpkraft. Lönekoefficienten påverkar nya, begynnande pensioner: med den uppräknas de inkomster som den blivande pensionären haft under sin tid i arbetet till nivån för det år då pensionen börjar. Båda indexen justeras årligen i januari.  

På grund av den höga inflationen kommer indexhöjningarna år 2023 att ha en exceptionell inverkan på arbetspensionerna.

I motsats till det vanliga höjs arbetspensionsindexet klart mer än lönekoefficienten. Därför kommer de som går i pension under år 2022 att få en större indexhöjning än de som skjuter upp pensioneringen över årsskiftet.

Effekten är liknande också i fråga om partiell ålderspension.

– Det är bra att vara medveten om indexhöjningarna om man planerar att gå i pension vid årsskiftet. I synnerhet i år kommer effekten att vara betydande, även om det än så länge är svår att förutse hur stor den exakt blir, säger nationalekonom Ville Merilä på Pensionsskyddscentralen.

Planera pensionsövergången

Det lönar sig att planera pensionsövergången utgående från sin egen personliga situation. Närmare information för att kunna planera pensioneringen får du från din egen pensionsanstalts webbtjänst och pensionsrådgivning.

Lämna gärna in pensionsansökan ca en månad före den tidpunkt då du vill gå i pension.

Räknarna på Arbetspension.fi uppdateras i höst

Den exceptionella situationen beaktas i pensionsräknarna på Arbetspension.fi genom åldersgruppsavgränsningar och vägledande texter under den tidiga hösten. På så sätt vill vi säkerställa att vi ger rätt information om hur pensionen påverkas av att skjutas upp.

Social- och hälsovårdsministeriet offentliggör arbetspensionsindexen mot slutet av oktober.

Pensionsskyddscentralen (PSC) är ett lagstadgat samarbetsorgan och sakkunnig inom utvecklingen och verkställigheten av arbetspensionsskyddet.