Tillbaka till Aktuellt
15.2.2019
Naismyyjä seisoo kahvilan tiskin takana.

Handboken om företagarens arbetsinkomst har uppdaterats till nivån enligt år 2019. Pensionsskyddscentralen har tillsammans med företagarnas branschorganisationer uppdaterat anvisningarna för arbetsinkomsterna. Handboken är till stöd vid fastställandet av FöPL-arbetsinkomsten. Utöver arbetspensionen bestäms också nivån på företagarnas sociala förmåner utifrån den fastställda arbetsinkomsten.

Handboken om företagarens arbetsinkomst är ett av de viktigaste redskapen när arbetsinkomsten enligt lagen om företagarens arbetsinkomst (FöPL) ska fastställas till en nivå som är rätt och tillräcklig. Pensionsskyddscentralen har bett branschorganisationerna om ställningstaganden om uppdateringarna som gäller den egna branschen.

I huvudsak har penningbeloppen i anvisningen uppdaterats till nivån enligt år 2019 genom att justera dem med lönekoefficienten. Den uppdaterade handboken hjälper företagaren bättre än tidigare att fastställa sin FöPL-arbetsinkomst till rätt nivå.

Pensionsskyddscentralen som är ett centralorgan för pensionsskyddet upprätthåller och uppdaterar uppgifterna i handboken om arbetsinkomster, så som också alltid tidigare. Observeras bör att handboken inte längre utkommer som tryckt eller i pdf-format sedan år 2014. Handboken om företagarens arbetsinkomst publiceras endast i elektronisk form i tjänsten Arbetspensionslagstiftningen.

Handbok om företagarens arbetsinkomst

Pensionsskyddscentralen (PSC) är ett lagstadgat samarbetsorgan och sakkunnig inom utvecklingen och verkställigheten av arbetspensionsskyddet.