Tillbaka till Aktuellt
26.5.2020

Fickstatistiken innehåller statistik, tidsserier och infografik som beskriver pensionsskyddet. De nyaste siffrorna är från slutet av förra året.

Fickstatistiken är riktad till både den stora publiken och sakkunniga inom arbetspensionssektorn. Med hjälp av den är det enkelt att skapa sig en helhetsbild av det finländska pensionsskyddet och de förändringar som skett i det.

Häftet är också ett ypperligt hjälpmedel för att kontrollera fakta. Centrala siffror finns till exempel om följande ämnesområden: pensionsutgiften, arbetspensionsavgifter, pensionstagare, nypensionerade med arbetspension och sjukpensioner.

Publikationen finns på finska, svenska och engelska i digital form och i tryckt form.

Pensionsskyddscentralen (PSC) är ett lagstadgat samarbetsorgan och sakkunnig inom utvecklingen och verkställigheten av arbetspensionsskyddet.