Tillbaka till Aktuellt
16.6.2020

Omarbetningen har styrts av ett mångsidigt informationsbehov, en bred kundkrets och moderna tillgänglighetskrav.

Bland de ändringar som är synligast för besökaren finns bättre blädderbarhet, en ny grafisk formgivning och en omarbetad struktur. Det elektroniska publikationsarkivet Julkari utnyttjas också mera än förr. Det har satsats särskilt mycket på tydligare vägledning för personkunder.

För att underlätta innehållsproduktionen har vi tagit vara på ny teknik och försökt minimera överlappningar. Vi vill också ha en tekniskt hållbar utvecklingsstig och en god beredskap att producera innehåll som är tillgängligt för var och en.

Teknisk partner vid omarbetningen av webbplatsen är Valu Digital Oy och plattformen är WordPress.

Pensionsskyddscentralen (PSC) är ett lagstadgat samarbetsorgan och sakkunnig inom utvecklingen och verkställigheten av arbetspensionsskyddet.