Tillbaka till Aktuellt
2.10.2023

Social- och hälsovårdsministeriet och finansministeriet tillsätter en arbetsgrupp med uppgift att utreda en reform av arbetspensionssystemet. Arbetsgruppens medlemmar utses från social- och hälsovårdsministeriet, finansministeriet, Finlands näringsliv, Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna, FFC, Tjänstemannacentralorganisationen STTK och Akava. Till arbetsgruppen kallas dessutom en sakkunnig från Pensionsskyddscentralen.

Till ordförande för arbetsgruppen utnämns Liisa Siika-aho, som är avdelningschef vid social- och hälsovårdsministeriet. Vice ordföranden utses från finansministeriet. Arbetsgruppen kan tillsätta underordnade arbetsgrupper och höra relevanta berörda aktörer. Arbetsgruppens mandatperiod löper ut den 31 januari 2025, varefter arbetsgruppens förslag sammanställs till en regeringsproposition.

Att reformera arbetspensionssystemet är ett av målen i regeringsprogrammet för statsminister Petteri Orpos regering.

På andra webbplatser:

Pensionsskyddscentralen (PSC) är ett lagstadgat samarbetsorgan och sakkunnig inom utvecklingen och verkställigheten av arbetspensionsskyddet.