Tillbaka till Aktuellt
18.3.2024

Pensionsskyddscentralens kärnfulla broschyrer ABC i arbetstagarens pension och ABC i företagarens pension har uppdaterats igen. Pensionsskyddscentralen har publicerat två broschyrer med centrala fakta om arbetspensionsskyddet för arbetstagare och företagare. Broschyrerna finns på Etk.fi och går enkelt att skriva ut. Penningbeloppen anges enligt 2024 års nivå.

Av broschyrerna ABC i arbetstagarens pension och ABC i företagarens pension framgår hur man tjänar in arbetspension, vad som inverkar på intjäningen och hur man ansöker om pension. Närmare information om arbetspensionsskyddet ges av din egen arbetspensionsanstalt eller webbplatsen Arbetspension.fi.

Språkversioner med samma innehåll finns på svenska, finska och engelska.

På svenska:

På finska:

På engelska:

Pensionsskyddscentralen (PSC) är ett lagstadgat samarbetsorgan och sakkunnig inom utvecklingen och verkställigheten av arbetspensionsskyddet.