Sari Alanko, new Head of Department, Register Services, Finnish Centre for Pensions

Utnämning: Sari Alanko blir avdelningschef för PSC:s registertjänster

Sari Alanko (DI) börjar som chef för Pensionsskyddscentralens (PSC) avdelning för registertjänster 1.5.2020.

Alanko har tidigare verkat som chef för utvecklingsenheten vid avdelningen för registertjänster. Hon har också arbetat med andra uppgifter inom PSC:s registertjänster och IT-förvaltning sedan år 2003.

Före PSC har Alanko arbetat bland annat på Kesko med IT-förvaltning.

 

Bild: Karoliina Paatos