Österrikes pensionssystem

Pensionsskyddet grundar sig på arbete, det finns ingen bosättningsbaserad minimitrygghet. Det går att betala försäkringsavgifter frivilligt till exempel för studietiden. De olika yrkesgrupperna har flera olika arbetspensionssystem. Ca 13 % av arbetstagarna omfattas av arbetsgivarnas tilläggspensionssystem.

Enligt systemet beviljas ålders- och invalidpensioner, familjepensioner och några former av förtidspensioner. I samband med pensionsreformen slopades flera former av förtidspensioner. Rätten till pension förutsätter minst 15 års försäkringstid som också kan inkludera oavlönade perioder (t.ex. barnavårdstid).

Enligt tilläggspensionssystemen beviljas ålders- och invalidpensioner samt familjepensioner.

Pensionsålder för män är 65 år, för kvinnor 60 år.  Kvinnornas pensionsålder stiger gradvis till 65 år från och med år 2024.

På andra webplatser: