Sydkoreas pensionssystem

En närmare beskrivning av pensionssystemet (på finska): Sydkoreas pensionssystem 2011 (pdf)

Sydkorea har ett allmänt nationellt pensionssystem (National Pension) som grundar sig på förvärvsarbete. Systemet omfattar anställda och företagare. Det finns också vissa branschspecifika specialarrangemang. Som ett tillägg till ålderspensionen kan man få pension enligt prövning från systemet för grundläggande ålderspension (Basic Old-Age Pension).

Utöver det lagstadgade pensionssystemet finns ett kraftigt växande tilläggspensionssystem.

Från det nationella pensionssystemet betalar man ålderspension, invalidpension och familjepension. I vissa situationer betalas pensionen som ett engångsbelopp. Tilläggspensionssystemets förmåner är de samma, men deras nivå och andra omständigheter beror på arrangemanget, förvaltaren och förmånernas bestämningsprinciper.

Pensionen från det nationella grundsystemet grundar sig på de egna förvärvsinkomsterna, på genomsnittet av alla försäkrades inkomster och på pensionen som räknats från förvärvsarbetets längd samt på den kommande fasta bidragsdelen. Ett lönetak är i bruk.

Tilläggspensionssystemet styrs med en ramlag. Den anställda ska omfattas av antingen ett avgångsvederlagssystem eller ett tilläggspensionssystem. Pensionerna är till största delen förmånsbestämda. Systemet är fonderande.

Det nationella systemet är delvis fonderande. Arbetsgivaren står för avgiften.

På andra webplatser: