Pensionsutgifter och -prognoser

EU:s pensionsutgiftsprognos till år 2060

Arbetsgruppen inom EU:s kommitté för politisk ekonomi (Economic Policy Committee, EPC), den s.k. AWG-arbetsgruppen (Working Group on Ageing Populations and Sustainability, AWG) publicerar regelbundet utredningar om vilka ekonomiska följder som befolkningens åldrande har i EU:s medlemsländer. De senaste uträkningarna är publicerade år 2015.

I AWG-rapporten utreder man åldrandets ekonomiska verkan på pensioner, hälsovården, långtidsvården, utbildningen och arbetslöshetsförmånerna i 28 EU-länder. Även Norge, som står utanför EU, har tagits med i de jämförande uträkningarna.  De uträkningar som framförs i rapporten sträcker sig ända till år 2060. Utgångsåret för uträkningarna är 2013.

EU-ländernas pensionsutgifter är 11,3 procent av bnp

De lagstadgade pensionsutgifterna för EU28-länderna är i genomsnitt 11,3 procent av bruttonationalprodukten år 2013. Utgifterna förutspås ligga nästan på samma nivå (11,2 procent) i år 2060.

Enligt beräkningarna i AWG-rapporten (The 2015 Ageing Report) var pensionsutgifternas andel av nationalprodukten 12,9 procent i Finland år 2013. År 2060 uppskattas utgifterna ligga ungefär på samma nivå. Pensionsutgifterna är som högst i Finland år 2030, då de utgör 15 procent av nationalprodukten.

Av EU-länderna växer pensionsutgifterna mest i Luxemburg, Slovenien, Belgien och Malta, över 3 procentenheter.

I Slovenien och Belgien är pensionsutgifterna enligt beräkningarna som högst år 2060, över 15 procent av BNP.

Under de nästa femtio åren sjunker pensionsutgifterna som mest i Kroatien (-3,9 procentenheter), Lettland (-3,1 %) och i Danmark (-3,1 %). Före år 2060 minskar utgifterna också i Frankrike (-2,8 %), Italien (-1,9 %) och Grekland (-1,9 %).

lakisaateiset_elakemenot_2013_2060

Bilden föreställer pensionsutgifternas andel av bruttonationalprodukten i EU28-länderna åren 2013 och 2060.  Källa: The 2015 Ageing Report.

Läs mer:

Länkar: