Pensionstak

I arbetspensionssystemet i Finland finns ingen gräns för löntagarnas pensionsgrundade inkomster eller pensionens eurobelopp.  I många andra länder har man satt ett tak för den pensionsgrundade lönen eller pensionen som intjänas genom det lagstadgade arbetspensionssystemet.  I följande tabell presenteras tak för den pensionsgrundade inkomsten i eurobelopp i ett antal länder.

I de flesta länderna är taket för den pensionsgrundade lönen som intjänas enligt det lagstadgade arbetspensionssystemet ca 1–2 gånger så stort som landets genomsnittslön.

Det är möjligt att komplettera det lagstadgade pensionsskyddet med tilläggspensionssystem. Genom att generalisera kan man säga att ju lägre nivå taket har, desto större roll spelar vanligtvis olika tilläggspensionssystem som spräcker taket. Omfattningen varierar dock per land.

Taket för den pensionsgrundade lönen och medellönen i vissa länder 2018

Taket för den pensionsgrundade lönen inom det lagstadgade arbetspensionssystemet i vissa länder (2018)

Land Taket för den pensionsgrundande lönen, €/mån Pensionstak, €/mån
 Belgien 4 640 2 470
 Spanien 3 600 3 010 *
 Italien 8 360
 Österrike 5 130
 Grekland 5 860 2 470
 Luxemburg 9 990 8 230
 Frankrike 3 310 1 660
ARRCO: 9 930
AGIRC: 26 490
 Sverige 4 130
 Tyskland 6 500 (gamla delstaderna)
5 800 (nya delstaderna)
 Norge 6 140 / 10 380 (OTP)
 Schweiz 6 340 (BVG) 2 030 (AHV)
 USA 9 470 2 470
 Kanada 3 180 770
Länder som har inget pensionstak
Danmark, Estland, Finland, Irland, Nederländerna, Portugal, Storbritannien
Förklaringar över märken:
-: inget tak
*: pensionen 14 x i året.
Förkortningar: AHV = Lagstadgad pension i Schweiz, BVG = Tilläggspension i Schweiz, OTP = Tilläggspension i Norge

 

Läs mer: