Pensionstak

I arbetspensionssystemet i Finland finns ingen gräns för löntagarnas pensionsgrundade inkomster eller pensionens eurobelopp.  I många andra länder har man satt ett tak för den pensionsgrundade lönen eller pensionen som intjänas genom det lagstadgade arbetspensionssystemet.  I följande tabell presenteras tak för den pensionsgrundade inkomsten i eurobelopp i ett antal länder.

I de flesta länderna är taket för den pensionsgrundade lönen som intjänas enligt det lagstadgade arbetspensionssystemet ca 1–2 gånger så stort som landets genomsnittslön.

Det är möjligt att komplettera det lagstadgade pensionsskyddet med tilläggspensionssystem. Genom att generalisera kan man säga att ju lägre nivå taket har, desto större roll spelar vanligtvis olika tilläggspensionssystem som spräcker taket. Omfattningen varierar dock per land.

Taket för den pensionsgrundade lönen inom det lagstadgade arbetspensionssystemet i vissa länder (2014)

 

 

Land Inget pensionstak  
 Nederländerna
 Portugal
 Finland
 Danmark
 Estland
 Irland
Land Taket för den pensionsgrundande lönen, €/mån Pensionstak, €/mån
 Belgien 4 400 2 720 (hushåll)
2 180 (ensamstående)
 Storbritannien 4 190
 Spanien 3 600 2 970 *
 Italien 8 340

 Österrike 4 530 3 620 *
 Grekland 5 550 2 770
 Luxemburg 9 610 7 960
 Frankrike 3 130 1 570
ARRCO: 9 390
AGIRC: 25 030
 Sverige 4 180
 Tyskland 5 950 (gamla delstaderna)
5 000 (nya delstaderna)
 Norge 6 420 / 10 700 (OTP)
 Schweiz – (AHV) / 5 700 (BVG) 1 940 (AHV)
 USA 7 390 2 624
 Kanada 3 090 734
Förklaringar över märken:
-: inget tak
*: pensionen 14 x i året.
 

Förkortningar: AHV = Lagstadgad pension i Schweiz, BVG = Tilläggspension i Schweiz, OTP = Tilläggspension i Norge

 

Läs mer: