Pensionsåldern i olika länder

I EU15-länderna är det för närvarande rätt så vanligt att pensionsåldern är 65 år och flera av de nya medlemsländerna kommer att höja pensionsåldern till samma nivå under de kommande tio åren. Spanien, Danmark, Tyskland och Frankrike har beslutat att höja pensionsåldern från 65 till 67 år. I Storbritannien och Irland är målet 68 års ålder. Ändringarna av pensionsåldern kommer huvudsakligen att ske mellan åren 2020 och 2030.

I Finland, Nederländerna, Italien, Grekland, Portugal, Cypern, Slovakien och Danmark binds pensionsåldern vid utvecklingen av den förväntade livslängden. I Storbritannien kommer pensionsåldern att höjas enligt den förväntade livslängden. I Tjeckien stiger pensionsåldern mekaniskt med två månader varje år utan övre gräns.

Pensionsålder år 2050

I Finland innebär kopplingen till den förväntade livslängden att den nedre åldersgränsen för pension en ligt aktuella beräkningar kommer att stiga till drygt 67 år fram till år 2050. Danmark beräknas därigenom få den högsta pensionsåldern i OECD-länderna: 72 år.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1

Finland: 67 år 2 mån

2

Sverige: 61 år

3

Norge: 62 år

4

Island: 67 år

5

Danmark: 72 år

6

Storbritannien: 68 år

7

Irland: 68 år

8

Tyskland: 67 år

9

Nederländerna: 71 år

10

Belgien: 67 år

11

Luxemburg: 65 år

12

Frankrike: 67 år

13

Spanien: 67 år

14

Portugal: 68 år 9 mån

15

Italien: 68 år 9 mån

16

Schweiz: 65 år

17

Österrike: 65 år

18

Tjeckien: 67 år 10 mån

19

Slovakien: 66 år 7 mån

20

Polen: 67 år

21

Litauen: 65 år

22

Lettland: 65 år

23

Estland: 65 år

24

Slovenien: 65 år

25

Kroatien: 67 år

26

Ungern: 65 år

27

Rumänien: 65 år

28

Bulgarien: 65 år

29

Grekland: 70 år 10 mån

30

Cypern: 68 år

31

Malta: 65 år

Nuvarande pensionsålder (2015)

Se pensionsåldern i olika länder i jämförelsetabellen.  I tabellen nämns pensionsåldern först, och sedan en folkpensionsålder om den är en annan. I flera länder finns det dessutom olika förtidspensionsarrangemang, enligt vilka pensionen kan beviljas före den allmänna pensionsåldern. I vissa länder kan förtidspensionen beviljas oförminskad efter en lång försäkringstid.

Läs mer:

Åldern för ålderspension i olika länder

 Nuvarande pensionsålder (2015)  Framtida pensionsålder
 EU-länderna  Män/ Kvinnor  Allmän pensionsålder eller män/kvinnor
 Nederländerna  65 år 3 mån  67+ (2024; RP 2021)
 Belgien  65  67 (RP 2030)
 Storbritannien  65 / 62 år 4 mån  67+ (2028), 68 (2046)
 Bulgarien  64 år 4 mån / 61 år 4 mån  65 (2017) / 63 (2020)
 Spanien  65 år 3 mån  67 (2027)
 Irland  66  68 (2028)
 Italien  66 år 3 mån / 63 år 9 mån  67+ (2022)
 Österrike  65 / 60  65 (2033)
 Grekland  67  67+ (2021)
 Kroatien  65 / 61 år 3 mån  67 (2038) / 65 (2030); 67 (2038)
 Cypern  65  65+ (2018)
 Lettland  62 år 6 mån  65 (2025)
 Litauen  63 år 2 mån/ 61 år 4 mån  65 (2026)
 Luxemburg  65  –
 Malta  62  65 (2027)
 Portugal  66  66+ (2016)
 Polen  65 år 7 mån / 60 år 7 mån  67 (2020) / 67 (2040)
 Frankrike  65  67 (2018)
 Rumänien  65 år / 60 år  65 (2015) /63 (2030)
 Sverige  61-67; 65  –
 Tyskland  65 år 3 mån  67 (2031)
 Slovakien  62 / 58 år 3mån -62 år  62 (2024)
 Slovenien  64 år 6 mån  65 (2016) / 65 (2020)
 Finland  63-68; 65  65+ (AF 2027)
 Danmark  65; 67  67+ (2022; 2030)
 Tjeckien  62 år 10 mån / 58 år -62 år  67 (2041)
 Ungern  62 år 6 mån  65 (2022)
 Estland  63 / 62 år 6 mån  65 (2026) / 63 (2016); 65 (2026)
Övriga länder  Män/ Kvinnor  Allmän pensionsålder eller män/ kvinnor
 Island  67  –
 Norge  62-75; 67  –
 Schweiz  65 / 64  65 (RP 2020)
 USA  66  67 (2027)
 Kanada  65  67 (2029)
 Japan  61 / 60; 65  65 (2025) / 65 (2030); –

RP: Regeringsproposition eller plan på motsvarande nivå.

AF: Arbetsmarknadsparternas förhandlingsresultat.

+: Pensionsålder som höjs enligt den förväntade livslängden.

NL: Pensionsåldern höjs först med 1 månad/år och snabbare år 2015. Pensionsåldern binds vid den förväntade livslängden år 2024, men regeringen har föreslagit att tidtabellen stramas till år 2021.

UK: Kvinnornas pensionsålder höjs till 65 år mellan år 2010 och 2019. Fram till år 2016 stiger pensionsåldern för kvinnor med 2 mån / kalendermånad, varefter snabbare. Allmän pensionsålder 67 år fram till år 2028, sedan påverkas pensionsåldern av den förväntade livslängden.

BG: Pensionsåldern stiger med 4mån/år. Med 15 års försäkringstid kan man gå i pension först i åldern 66 år 4 mån.

IT: Inom den offentliga sektorn är kvinnornas pensionsålder redan 66 år och 3 mån. Den allmänna pensionsåldern knyts till den förväntade livslängden. De avvikande pensionsåldrarna för kvinnor harmoniseras före år 2018.

EL: Pensionsåldern binds vid den förväntade livslängden år 2021.

AT: Pensionsåldern för kvinnor höjs stegvis (6 mån per år) till 65 år under åren 2024-2033.

FR: Pensionen kan tas ut oförminskad vid 60 års ålder efter full försäkringstid (41 år och 3 mån). SE: Arbetspensionens pensionsålder är flexibel 61-67 år, för garantipensionen 65 år.

DE: Pensionsålder höjs med 1 månad per år. Fr.o.m. 2024 med 2mån/år. 

FI: Arbetspensionens pensionsålder är flexibel 63–68 år; folkpension 65 år.

NO: Flexibel pensionsålder 62-75 år. Normal pensionsålder 67 år. Pensionen måste vara tillräckligt stor för att kunna tas ut före 67.

DK: Den allmänna pensionsåldern för folkpension är 65 år. ATP-pensionsåldern 67 år. Pensionsåldern stiger med 4 månader per år. Folkpensionsåldern höjs till 67 år under åren 2019-2022. Från och med år 2030 följer pensionsåldern utvecklingen av den förväntade livslängden. 

CY: Oförminskad pension vid 64 års ålder, om försäkringstiden är lång. Ålderskravet stiger till 65 år fram till år 2016. 

LV: Pensionen stiger med 3 månader per 9 månader, tills den är 65 år 2025.

LT: LT: Pensionsåldern för män stiger med 2 mån/år och för kvinnor med 4 mån/år, tills bådas pensionsålder är 65 år 2026.

MT: Pensionen kan tas ut före normal pensionsålder, om försäkringstiden är lång (40 år).

PL: Pensionsåldern höjs med 3 månader per år tills den är 67 år före både män och kvinnor.

SK: Barn sänker för närvarande kvinnors pensionsålder med högst fem år. År 2017 är pensionsåldern bunden till den förväntade livslängden och är samma för alla.

För kvinnor med mer än fem barn stiger pensionsåldern till 62 år fram till år 2024.

SI: Kvinnor kan beviljas pension vid 62 år och 6 månader, om försäkringstiden är över 20 år. Åldersgränsen höjs till 65 år fram till år 2020.

Dessutom kan pensionen efter en lång försäkringstid beviljas tidigare. Kravet på försäkringstiden stiger till 40 år och pensionsåldern till 60 år fram till år 2020.

HR: Pensionsåldern för kvinnor höjs med 3 mån per år, tills den är 65 år 2030.

EE: Kvinnornas pensionsålder höjs till 63 år fram till år 2016. Efter det höjs mäns och kvinnors pensionsålder till 65 år fram till år 2026.

CZ: Barn sänker pensionsåldern.Före år 2041 harmoniseras pensionsåldrarna och pensionsåldern sjunker inte längre p.g.a. barn. Pensionsåldern höjs varje år med 2 månader utan övre åldersgräns.

CA: Höjningen av pensionsåldern gäller endast folkpensionen, som blir högre från och med år 2023.

US: Pensionsåldern höjs från och med år 2021 med 2mån/år fram till år 2029.

JP: Folkpensionsåldern 65 år. Arbetspensionsåldern höjs för både män och kvinnor till 65 år under åren 2013-2030.

Läs mer: