Kontaktuppgifter

Ta gärna kontakt med oss i alla frågor som gäller övervakning av arbetspensionsförsäkringar.

Vi står till tjänst vardagar kl. 8-16.

Pensionsskyddscentralen
Övervakningsavdelningen
00065 Pensionsskyddscentralen

Servicenummer:

Övervakning av arbetsgivare 029 411 2831
Övervakning av företagare 029 411 2804
Övervakningsärenden på svenska 029 411 2832
Övervakningsärenden på engelska 029 411 2821