Kontaktuppgifter

Närmare uppgifter om finansieringen av pensionerna och kostnadsfördelningen får du av våra specialister. E-postadresserna har formen fornamn.efternamn@etk.fi. Du kan kontakta oss också via kustannustenjako(at)etk.fi.

Om du vill veta mer om din egen pension, kontakta din arbetspensionsanstalt eller gå in på Arbetspension.fi.

Anton Aaltonen

Matematiker
Kostnadsfördelning för oavlönade tider, kalkylapplikationer
050 301 7277

Sandra Luhtaniemi

Matematiker
Pensionsutgiftsprognoser, kostnadsfördelning
029 411 2470

Eeva Poutiainen

Utvecklingschef
Finansiering av arbetspensionerna, tilläggspensionsskydd
029 411 2219