Statistik över pensionstagarna i Finland

Finlands officiella statistik: Socialskydd 2019

Publikationen innehåller uppgifter om alla som får pension från arbets- och folkpensionssystemet, de ny pensionerade och pensionsutgiften. Statistiken har getts ut från och med år 1981 och den produceras i samarbete med Folkpensionsanstalten.

Hemsida för statistiken: Statistik över pensionstagarna i Finland