Ledning

Här kan du ladda ner jpg-bilder (300 dpi) av Pensionsskyddscentralens direktörer. Fotograf: Karoliina Paatos.

Du kan ladda ner fler bilder från bildbanken.

Jukka Rantala

Verkställande direktör
Filosofie doktor, SGF-matematiker, hedersprofessor
029 411 2533 / 040 585 0021

Förtroendeuppdrag: ordförande i Arek Oy:s styrelse

Ladda ner en jpg-bild

Riitta Korpiluoma

Direktör, verkställande direktörens ställföreträdare
Juris kandidat, vicehäradshövding
Ansvarsområde: juridiska ärenden, internationella pensionsärenden, övervakning av försäkringsskyldigheten, rådgivning och personal.
029 411 2395 / 050 521 6091

Förtroendeuppdrag: vice ordförande för Lantbruksföretagarnas pensionsanstalts delegation.

Ladda ner en jpg-bild

Katri Raatikainen

Direktör
Filosofie magister
Ansvarsområde: IT, registertjänster och administration
029 411 2281 / 050 542 1359

Förtroendeuppdrag: vice ordförande för Arek Oy:s styrelse.

Ladda ner en jpg-bild