Kommunikation

Personalens e-postadresser har formen fornamn.efternamn@etk.fi.

Kimmo Kontio

Informatör
Register och övervakning, utländska pensionsärenden, pensionsskyddets historia, rådgivning
029 411 2314 / 050 517 8609

Ladda ner en jpg-bild