Perhe-eläke

Perhe-eläke turvaa lesken ja lasten toimeentuloa puolison tai huoltajan kuoltua. Työeläkejärjestelmästä maksettava lakisääteinen perhe-eläke jakautuu leskeneläkkeeseen ja lapseneläkkeeseen. Perhe-eläkkeeseen tuli muutoksia 1.1.2022. Kenellä on oikeus perhe-eläkkeeseen? Leskeneläkettä maksetaan tietyin edellytyksin edunjättäjän aviopuolisolle tai avopuolisolle. Samaa sukupuolta olevien rekisteröidyn parisuhteen osapuoli rinnastetaan aviopuolisoon. Lapseneläkkeeseen ovat oikeutettuja edunjättäjän alle 20-vuotiaat lapset. Lapseneläkkeeseen on oikeus myös, jos edunjättäjä … Jatka artikkelin Perhe-eläke lukemista