Yrittäjät vakuutetaan yrittäjän eläkelain mukaan

Eläketurvakeskukselta on tiedusteltu viime päivinä ns. kevytyrittäjien vakuuttamisesta. Asia nousi esille, kun useiden pienyrittäjien puolesta heidän lakisääteisiä velvoitteitaan hoitaneet laskutuspalveluyritykset ovat ilmoittaneet, että kaikki yrittäjät vakuutetaan vastedes yrittäjän eläkelain mukaan (YEL).

Laskutuspalveluyritykset tekevät tarpeellista työtä helpottaessaan itsensä työllistäjien ja heidän toimeksiantajiensa lakisääteisten velvollisuuksien hoitamista. Toimintamuoto ei kuitenkaan juridisesti sovi eläkevakuuttamiseen.

Eläkelainsäädännössä erotellaan tarkasti palkansaajat, jotka kuuluvat työntekijän eläkelakiin (TyEL), ja yrittäjät, jotka kuuluvat yrittäjien eläkelakiin (YEL). TyEL:ssä vakuutetaan silloin, kun työsuhteen tunnusmerkit täyttyvät. YEL:ssä vakuutetaan muut työsuoritukset, jos YEL:n ehdot täyttyvät. YEL on pakollinen, jos työtulo ylittää 7 645,25 euroa vuodessa. Rajan alapuolella YEL on mahdollista ottaa tietyin ehdoin vapaaehtoisena.

Itsensä työllistäjät eivät useimmiten ole työsuhteessa, jolloin heitä ei lain mukaan myöskään voi vakuuttaa TyEL:ssä. Nyt näin on ilmeisesti tapahtunut laajasti.

Tilanne on syytä saada pitkän päälle juridisesti kestävälle pohjalle: itsensä työllistäjät vakuutetaan YEL:n puolella silloin, kun he eivät suorita toimeksiantoaan työsuhteessa. Sosiaali- ja terveysministeriössä on parhaillaan käynnissä selvitystyö tilanteen korjaamiseksi.

Myös kevytyrittäjä on oikea yrittäjä (Blogi Etk.fi:ssä, 27.4.2017)

Työsuhteen ja yrittäjätoiminnan tunnusmerkit (Työeläkelakipalvelu.fi)