Naistyontekijä paperit kädessä

Yksinelävillä naisilla muita pidemmät työurat

Eronneilla ja naimattomilla naisilla sekä naisleskillä on pienempi todennäköisyys siirtyä varhain eläkkeelle. Miehillä puolestaan siviilisääty ei vaikuta eläköitymiseen, todetaan tuoreessa tutkimuksessa.

Miehet ja naiset siirtyvät Suomessa eläkkeelle pääpiirteittäin samalla tavalla. Eläketurvakeskuksen ja Tampereen yliopiston tuoreessa tutkimusartikkelissa havaittiin kuitenkin eroja siinä, millaiset naiset ja millaiset miehet valikoituvat millekin eläkereitille.

– Eronneet naiset tekevät todennäköisemmin pidemmän työuran kuin muut naiset. Samoin naimattomilla naisilla ja naisleskillä on ollut muita pienempi todennäköisyys siirtyä varhain tai osa-aikaisesti eläkkeelle, Tampereen yliopiston tutkija Aart-Jan Riekhoff kertoo.

Miehillä taas siviilisääty ei ole vaikuttanut siihen, minkälainen reitti heillä muodostuu työelämästä eläkkeelle.

Miesten ja naisten työllisyys on Suomessa yhtä korkea, muistuttaa ETK:n erikoistutkija Noora Järnefelt. Viisikymppisillä naisilla työllisyysaste on jopa hieman korkeampi kuin saman ikäisillä miehillä. Näin tasaveroinen tilanne työllisyydessä on poikkeuksellista muihin maihin verrattuna, sillä yleensä miesten työllisyys on naisia korkeampi.

– Suomalaiset ovat tasaveroisia myös siinä, että lasten hankkiminen ei näytä vaikuttavan naisten tai miesten eläkkeelle siirtymiseen. Tämä tulos poikkeaa esimerkiksi Ruotsista ja Tanskasta, jossa lasten hankinnan ja pidemmän poissaolon työmarkkinoilta on havaittu liittyvän eläkkeelle siirtymisen myöhentämiseen, Järnefelt toteaa.

Korkeakoulutus pidentää naisten työuraa

Tuore tutkimus vahvistaa myös korkeakoulutuksen hyödyt, etenkin naisille.

– Naisilla korkeakoulutus ja suuret tulot johtavat miehiä todennäköisemmin hyvään työllisyyskehitykseen ja pitkään työuraan. Miehillä taas suuret tulot eivät lisää pitkän työuran todennäköisyyttä, Järnefelt kertoo.

Aart-Jan Riekhoff ja Noora Järnefelt tarkastelivat tutkimuksessaan vuonna 1948 syntyneiden naisten työllisyyttä, eläkkeelle siirtymistä ja eläke-etuuksia. Tarkastelujaksona olivat vuodet 2005-2013.

Riekhoffin ja Järnefeltin tutkimusartikkeli Gender Differences in Retirement in a Welfare State with High Female Labour Market Participation and Competing Exit Pathways julkaistiin European Sociological Review -lehdessä marraskuussa.

Lisätietoja:
Erikoistutkija Noora Järnefelt, puh. 029 411 2152, noora.jarnefelt(at)etk.fi

Kuva: iStock