Rakennustyömaa

Yhteisillä tarkastuskäynneillä valvonnalle näkyvyyttä

Eläketurvakeskus (ETK) on yhdessä Verohallinnon ja Aluehallintoviraston työsuojeluviranomaisten kanssa valvonut rakennustyömaita Uudellamaalla syksyn aikana. Ennalta ilmoittamattomia yhteistarkastuksia on tehty useamman vuoden ajan.

Yhteistarkastuksilla jokainen valvoo omaan toimivaltaansa kuuluvia asioita, mutta esim. kohdevalintaa tehdään yhdessä. Työmaillakin säästetään aikaan, kun viranomaisasiat tarkastetaan yhdellä kerralla.

ETK valvoo työntekijän eläkelain (TyEL) mukaisen vakuuttamisvelvollisuuden noudattamista ja siten torjuu osaltaan harmaata taloutta. Valvonnan tavoitteena on turvata työntekijöille kuuluva eläketurva.  Rakennustyömaiden yhteistarkastuksilla saadaan ajantasaista tietoa rakennustyömailla toimivista yrityksistä ja niiden työntekijöistä.

Rakennustyömaalla kysytään työntekijöiltä mm. kuka heidän työnantajansa on. Haastattelulomakkeella kerättyjen tietojen pohjalta Eläketurvakeskus selvittää, onko työntekijän eläkevakuuttaminen kunnossa. Työmaatarkastukset edistävät osaltaan eläkevakuuttamisen valvonnassa havaittujen puutteiden korjaamista. Tyypillisimmillään eläkevakuuttamisen virheissä on kyse siitä, että olemassa olevaan eläkevakuutukseen ilmoitetut palkkatiedot ovat puutteelliset. Vuosittain ETK selvittää tarkemmin keskimäärin 10 000 työnantajan eläkevakuutuksen oikeellisuuden.