Vuosikertomus: Eläkeuudistus pantiin toimeen

Eläketurvakeskuksen pitkän aikavälin laskelmat päivitettiin marraskuussa. Laskelmat vahvistivat kuvaa eläkeuudistuksen myönteisistä vaikutuksista. Laskelmat näyttävät toki myös huolella seurattavia asioita, toimitusjohtaja Jukka Rantala kertoo ETK:n vuosikertomuksessa 2016.

Vuoden 2017 eläkeuudistukseen liittyvissä töissä Eläketurvakeskus siirsi painopistettä vaikutusarvioista ja säädösvalmistelun tuesta toimeenpanoon, ohjeistukseen, koulutukseen ja viestintään.

Eläketurvakeskuksen pyrkimyksenä on parantaa merkittävästi asiakkaiden sähköisiä palveluja. Tätä varten kertomusvuonna perustettiin erityinen eETK-hanke.

Eläketurvakeskuksen palveluksessa oli vuoden 2016 aikana keskimäärin 342 henkilöä. Henkilömäärä aleni vuoden takaisesta reilulla kymmenellä. Eläketurvakeskuksen kulut olivat 40,7 miljoonaa euroa. Kulut pienenivät edellisestä vuodesta vajaalla miljoonalla.

Eläketurvakeskuksen vuosi 2016