Vuoden 2018 esitteissä päivitetty tieto eläke-eduista

Uusien eläke-esitteiden paperiversiot ovat tilattavissa. Esitteet tarjoavat tietoa eläke-etuuksista eläkeuudistuksen jälkeen.

Työntekijän ja yrittäjän eläke -esite on kattava esite yksityisten alojen eläke-etuuksista. Esitteen lopussa on laaja numeroliite. Kolme pienempää esitettä puolestaan tarjoavat täsmällistä tietoa kustakin eläke-edusta.

Kaikki neljä esitettä ilmestyvät suomeksi ja ruotsiksi. Työntekijän ja yrittäjän eläke -esite ilmestyy lisäksi englanniksi.

Tutustu vuoden 2018 esitteisiimme:

Työntekijän ja yrittäjän eläke

Joustavasti vanhuuseläkkeelle

Perhe-eläke

Turvaa työkyvyn heiketessä