Verovuoden 2017 tietoihin perustuva yrittäjien valvonta alkanut

Eläketurvakeskuksen (ETK) tehtävänä on valvoa, että yrittäjät täyttävät yrittäjän eläkelain (YEL) mukaisen vakuuttamisvelvollisuutensa. Jos yrittäjän työpanoksen arvo ylittää YEL:ssa määritellyn rajan (7 645,25 €/v vuonna 2017), tulee yrittäjän ottaa YEL-vakuutus.

Jos yrittäjä jää miettimään vakuuttamisvelvollisuuttaan, hän voi olla yhteydessä Eläketurvakeskukseen tai eläkeyhtiöihin. YEL-vakuutuksen voi ottaa takautuvasti kuluvalle ja enintään kolmelle edeltävälle vuodelle.

ETK sai elokuussa Verohallinnolta noin 175 000 yritystoiminnasta ansiotuloja saaneen henkilön vahvistamattomat verotustiedot. Tästä joukosta poimitaan tietyt valvontarajat ylittävät YEL-vakuutuksettomat henkilöt tarkempaan selvittelyyn.

Lisäksi syksyn aikana selvitetään omistamastaan osakeyhtiötä palkkaa vuonna 2017 nostaneiden yrittäjien YEL-vakuuttamisen oikeellisuutta.

Verohallinnolta saadut tiedot toimivat lähtötietoina selvitettäessä yrittäjän työpanosta ja siihen perustuvaa eläkevakuuttamisvelvollisuutta. Yrittäjän kanssa käydään läpi vakuuttamisen aiheellisuus ja tarvittaessa Eläketurvakeskus huolehtii siitä, että vakuutus saatetaan kuntoon.

Lisää aiheesta Etk.fi:ssä:
Yrittäjävalvonta
Vakuuttamisen valvonta