Verotietoihin perustuva yrittäjien valvonta alkanut

Vakuuttamisvelvollisuuden selvittelyn vuoksi osaan yrittäjistä joudutaan ottamaan yhteyttä. Eläketurvakeskuksen (ETK) tehtävänä on valvoa, että yrittäjät täyttävät yrittäjän eläkelain (YEL) mukaisen vakuuttamisvelvollisuutensa.

Yrittäjän tulee ottaa itselleen YEL-vakuutus, jos yrittäjän työpanoksen arvo ylitti YEL:ssa määritellyn rajan, joka vuonna 2016 oli 7 557,18 euroa vuodessa.

ETK sai elokuussa Verohallinnolta noin 180 000 yritystoiminnasta tuloja saaneen henkilön vahvistamattomat verotustiedot vuodelta 2016. Tästä joukosta poimitaan tietyt valvontarajat ylittävät YEL-vakuutuksettomat henkilöt tarkempaan selvittelyyn.

Voidaan arvioida, että vakuuttamisvelvollisuuden tarkempaan selvittelyyn liittyen Eläketurvakeskus on yhteydessä noin 4 500 yrittäjään. Verohallinnolta saadut tiedot toimivat lähtötietoina selvitettäessä yrittäjän työpanosta ja siihen perustuvaa eläkevakuuttamisvelvollisuutta.

Lisää aiheesta Etk.fi:ssä:
Yrittäjävalvonta
Vakuuttamisen valvonta