Heli Backman valvonnan ajankohtaisfoorumissa

Valvonnan ajankohtaisfoorumi Eläketurvakeskuksessa

Eläketurvakeskuksessa järjestettiin 13.2.2018 vuosittainen valvonnan ajankohtaisfoorumi yhteistyökumppaneiden ja sidosryhmien edustajille. Tällä kertaa kiinnostivat erityisesti 2019 alusta alkavan tulorekisterin vaikutukset työeläkevakuutusten valvontaan..

Tilaisuuden avasi Eläketurvakeskuksen uusi lakijohtaja Heli Backman. ETK:n harjoittama työeläkevakuuttamisen yleisvalvonta on kuulunut hänen vastuualueeseensa vuoden alusta, jolloin Riitta Korpiluoma siirtyi eläkkeelle.

Ajankohtaisfoorumissa oli mukana palkansaaja-, työnantaja- ja yrittäjäjärjestöjen, työeläkelaitosten, verohallinnon ja Harmaan talouden selvityskeskuksen edustajia. Tehokas valvonta perustuu yhteistyöhön.

ETK:n valvontaosaston osastopäällikkö Matti Ruotasen mukaan viranomaisilta saatavien tietojen vertailu työeläkejärjestelmän omissa rekistereissä oleviin tietoihin on ja pysyy tehokkaan valvonnan perustana.

Tulorekisteri ei muuta heti kaikkea

TyEL- ja YEL-valvontaan koskevien katsausten jälkeen seurasi mielenkiintoinen ETK:n valvonnan kehittämispäällikkö Outi Heikkilän puheenvuoro työeläkevakuuttamisen valvonnasta tulorekisterin aikana ja siitä, miten valvonnassa on valmistauduttu 1.1.2019 alkavaa tulorekisterin käyttöönottoa.

– Kaikki ei suinkaan muutu heti, koska valvonta on aina pääosin jälkikäteistä. Vuonna 2019 valvotaan vuoden 2018 ansioiden eläkevakuuttamista pääosin nykyisin menetelmin ja sovelluksin, Heikkilä valottaa.

Samoin esimerkiksi verotarkastusten ja työntekijän selvityspyyntöjen kautta esille nousseet tapaukset tutkitaan vakiintunein menetelmin.

ETK:n valvonnan tulorekisterin käyttöönottoa edeltävät IT-valmistelut ovat edenneet aikataulussa. Osa uusista tulorekisterin aikaisen vakuuttamisen oikeellisuutta varmistavista valvontasovelluksista on käytössä jo vuonna 2019, osan käyttöönoton tapahtuessa myöhemmin.