Valtaosa eläkkeensaajista saa työeläkettä

Vuoden 2017 lopussa eläkettä sai kaikkiaan 1 586 000 henkilöä. Heistä 55 prosenttia oli naisia. Kaikista eläkkeensaajista kolme viidesosaa sai pelkkää työeläkettä, kolmasosa sai työeläkkeen ohella myös Kelan eläkettä ja 6 prosenttia sai ainoastaan Kelan eläkettä.

Pelkkää Kelan eläkettä saavien osuus oli yhtä suuri miehillä ja naisilla. Sen sijaan miehistä yli kaksi kolmasosaa (68 %) sai vain työeläkettä ja neljäsosa sai sen ohella Kelan eläkettä. Naisista runsas puolet (54 %) sai vain työeläkettä ja kaksi viidesosaa sai samanaikaisesti myös Kelan eläkettä.

Eläkkeensaajista valtaosa sai vanhuuseläkettä. Vanhuuseläkkeensaajia oli vuoden 2017 lopussa 1 340 000. Perhe-eläkettä sai 270 000 henkilöä ja työkyvyttömyyseläkettä 206 000 henkilöä. Maatalouden luopumiseläkettä tai luopumistukea saavia oli 12 000 ja osa-aikaeläkkeensaajia 7 000. Henkilö voi samanaikaisesti saada usean eri eläkelajin mukaista eläkettä.

Lue lisää: