Vältä ruuhka ja hae A1-todistus sähköisesti

Ulkomaantyöskentelyn vakuuttamisessa A1-todistus osoittaa, että työntekijän eläke- ja muut sosiaalivakuutusmaksut maksetaan Suomeen. Nopeiten työnantajalta käy todistuksen hakeminen sähköisellä lomakkeella.


Todistuksen saa kätevästi täyttämällä A1-hakemuslomake verkossa. Näin todistusta hakevalta työnantajalta säästyy aikaa ja hakemuksen käsittely nopeutuu.

Todistukset myönnetään Eläketurvakeskuksesta. A1-hakemuksien käsittely on tällä hetkellä ruuhkautunut.

– Hakemuksien käsittelyajat voivat venyä ja pitkittyä reilusti yli neljään viikkoonkin, pahoittelee kehityspäällikkö Karoliina Nurmi Eläketurvakeskuksesta.

Mitä työnantaja voi tehdä asioiden jouduttamiseksi?

Ruuhkaa puretaan jatkuvasti. Työnantajan kannattaa täyttää paperisen hakemuksen sijaan sähköinen hakemus. Silloin asiat etenevät jouhevasti.

– Sähköisten hakemuksien käsittely on suurelta osin automatisoitu ja osa sähköisesti jätetyistä hakemuksista ratkaistaan automaattisesti jo saapumispäivänä, Nurmi korostaa.

Sähköisesti hakemuksen voi tehdä jo hyvissä ajoin. Työnantajien kannattaa ennakoida ulkomaan projekteissa käyttämänsä henkilöt. Todistuksen voi hakea näille henkilöille etukäteen valmiiksi esimerkiksi koko vuodelle. Ennakolta valmiiksi haettu todistus on silloin työntekijällä valmiina jo ennen työskentelyprojektin alkamista. Sama A1-todistus voi kattaa kaikki vuoden aikana tehtävät eri maiden projektit. Näin työnantaja välttyy lukuisien hakemusten täyttämiseltä.

Monissa maissa edellytetään A1-todistuksen esittämistä

Työnantajien on hyödyllistä ottaa A1-hakemusmenettely jo ennakolta huomioon, kun he suunnittelevat työskentelyä ja projekteja ulkomailla.

– Monissa Keski- ja Etelä-Euroopan työkohteissa A1-todistuksen esittämistä edellytetään heti työskentelyn alusta lukien, toteaa kehityspäällikkö Nurmi.

Hakemuksia käsitellään Eläketurvakeskuksessa kiireellisenä ainoastaan, jos asialle on painavia perusteita. Perusteeksi työnantajan tulee toimittaa Eläketurvakeskukselle kohdemaan antama selvitys siitä, että työnteko tai palkanmaksu estyy ilman todistusta.

Mikäli todistusta ei haeta, sovelletaan vakuuttamisen pääsääntöä eli henkilö kuuluu työskentelyvaltionsa sosiaaliturvaan. Tällöin etuuksia ei saada Suomesta eikä työeläke kerry Suomeen.

Tee sähköinen A1-hakemus (vaatii kirjautumisen)

Lisätietoa A1-todistuksen hakemisesta

Mihin tarvitaan A1-todistusta?

  • ulkomaantyöskentelyssä A1-todistus määrää, että sosiaalivakuutusmaksut maksetaan Suomeen
  • tällöin eläke karttuu Suomeen
  • myös muut etuudet kuten sairauspäivärahat saadaan Suomesta
  • työnantaja ja työntekijä välttyvät kohdemaan sosiaalivakuutusmaksuilta.