Kuvituskuva: vanhempi nainen toimistossa

Väitös: Ikääntyneillä työntekijöillä edelleen muita suurempi työttömyysriski

Suomen ja Alankomaiden viisikymppisistä työntekijöistä yli puolet työskentelee vähintään vanhuuseläkeikään asti. Moni viisikymppinen siirtyy kuitenkin eläkkeelle muusta elämäntilanteesta kuin työstä. 2000-luvun eläkeuudistukset ovat pidentäneet työuria molemmissa maissa, mutta erityisesti ikääntyneillä naisilla ja heikosti koulutetuilla on edelleen muita suurempi riski joutua työelämän ulkopuolelle.

Tuoreen väitöskirjan mukaan eläkkeelle siirtyminen on luonteeltaan enemmän pitkäaikainen prosessi kuin yksittäinen askel ihmisen elämässä. Suomen ja Alankomaiden viisikymppisiä työntekijöitä seurannut Eläketurvakeskuksen erikoistutkija Aart-Jan Riekhoff havaitsi, että eläkkeelle siirtymisessä on useita eri vaiheita, jotka voivat kestää vuosia.

– Moni suomalainen ja hollantilainen saa eläkettä tai muita sosiaalietuuksia jo ennen kuin he siirtyvät vanhuuseläkkeelle. Sekä Alankomaissa että Suomessa työttömyydestä ja pitkäaikaisesta sairastamisesta seuraa yleensä työntekijän pysyvä vetäytyminen työmarkkinoilta, vaikka hänellä olisi vielä työvuosia jäljellä, Riekhoff kertoo.

Joka kymmenes siirtyy eläkkeelle työttömänä

Suomen ja Alankomaiden eläkejärjestelmät ovat Riekhoffin mukaan melko samankaltaiset. Molemmissa maissa eläkkeelle voi siirtyä joustavasti sekä ennen että jälkeen virallisen vanhuuseläkeiän. Molemmissa maissa on myös sairauteen, työkyvyttömyyteen ja työttömyyteen liittyviä eläkereittejä.

–  Eläkereitti riippuu erityisesti koulutustasosta. Sekä Suomessa että Alankomaissa korkeakoulutus vähentää ennenaikaisen eläkkeellesiirtymisen riskiä. Tosin eri väestöryhmillä on toisistaan poikkeavia eläkereittejä, varsinkin maanviljelijöillä ja työntekijäammattien tekijöillä, Riekhoff sanoo.

Riekhoffin tutkimuksesta ilmenee, että Suomessa joka kymmenes vanhuuseläkkeelle siirtynyt oli työtön. Työttömyydestä eläkkeelle siirtyminen on Suomessa selvästi yleisempää kuin Alankomaissa.

Suomen eduksi Riekhoff laskee ikääntyneiden naisten korkeamman työllisyysasteen. Alankomaissa puolestaan ikääntyneiden naisten osa-aikatyö on Suomea yleisempää.

Naisilla ja heikosti koulutetuilla muita suurempi työttömyysriski

Sekä Suomessa että Alankomaissa sosiaaliturvan ja eläkejärjestelmien uudistukset ovat onnistuneet pidentämään työuria. Uudistusten seurauksena ikääntyneiden työntekijöiden työllisyys on parantunut Suomessa. Heidän riskinsä joutua työttömäksi on pienentynyt ja työuransa ovat tulleet vakaammiksi.

– Tosin miehet ja korkeasti koulutetut hyötyvät kehityksestä muita enemmän. Työttömyysriski on edelleen muita suurempi naisilla ja alemman koulutusasteen työntekijöillä.

Eläkereittejä Suomessa ja Alankomaissa

Tutkimus perustuu Alankomaiden tilastokeskuksen, Suomen tilastokeskuksen ja Eläketurvakeskuksen rekisteritietoihin. Tutkimuksessa seurattiin viisikymppisten työntekijöiden työuraa eläkkeellesiirtymiseen asti.

Riekhoff tutki Alankomaista kahta eri väestöaineistoa. Ensimmäisessä aineistossa oli 2 277 henkilöä, jotka olivat syntyneet vuosina 1943–1945. Toisen aineistossa oli 12 843 henkilöä, jotka olivat syntyneet vuosina 1940–1946. Riekhoff tutki kahta eri väestöaineistoa myös Suomesta. Ensimmäinen aineisto koostui 56 000 henkilöstä, jotka olivat syntyneet vuonna 1948. Toinen aineisto koostui 238 099 henkilöstä, jotka olivat syntyneet vuosina 1937–1948.

Väitöskirja tarkastettavaksi Tampereen yliopistossa 21.9.

YTM Aart-Jan Riekhoff esittää väitöskirjansa Retirement Trajectories in the Netherlands and Finland: Institutional Change, Inequalities, De-standardisation and Destabilisation tarkastettavaksi Tampereen yliopistossa perjantaina 21.9.2018 klo 12 (Tampereen yliopisto, Linna, Auditorio K103, Kalevantie 5, Tampere). Vastaväittäjänä on Prof. Joakim Palme Uppsalan yliopistosta. Tilaisuus on englanninkielinen.

Julkaisu: Riekhoffin väitöskirja julkaistaan myös Eläketurvakeskuksen Tutkimuksia-sarjassa, Finnish Centre for Pensions Studies 05/2018.

Lisätietoa: Erikoistutkija Aart-Jan Riekhoff, puh. +358 29 411 2361, arie.riekhoff(at)etk.fi

Kuva: iStock
Uutisen ingressiä päivitetty 13.9.2018.