Uusia sisältöjä tilastotietokannassa

Eläketurvakeskuksen tilastotietokannan sisältöä on laajennettu uusilla tiedoilla.

Uudessa eläkkeensaajien väestöosuus -kokonaisuudessa esitetään aikasarjatietoja eläkkeensaajien väestöosuuksista eläkelajin ja alueen mukaan luokiteltuina.

Kaikki eläkkeensaajat eläkkeen rakenteen mukaan -taulukosta löytyy aiempaa tarkempaa tietoa työeläkettä ja Kelan eläkettä saavien henkilöiden eläkkeen rakenteesta.

Eläketurvakeskuksen tilastotietokanta