Uusi kuvaus Itävallan eläkejärjestelmästä

ETK.fi:n Muiden maiden eläkejärjestelmät –osioon on lisätty päivitetty kuvaus Itävallan eläkejärjestelmästä.

Lakisääteinen eläke perustuu Itävallassa ansiotyöhön. Eläke määräytyy pääasiassa yleisen eläkejärjestelmän mukaan. Asumiseen perustuvaa eläkejärjestelmää maassa ei ole, mutta pienituloinen eläkkeensaaja voi saada kokonaistuloistaan riippuvan lisän.

Kuten monissa muissa Euroopan maissa, myös Itävallassa on viime vuosina tehty muutoksia eläkejärjestelmään.

Vuonna 2014 Itävallan työkyvyttömyyseläkkeelle pääsemisen kriteerejä tiukennettiin. Nuoremmat sukupolvet eivät voi enää saada työkyvyttömyyseläkettä määräaikaisena, vaan työkyvyn heiketessä tarjotaan joko kuntoutusta tai toistaiseksi voimassa olevaa työkyvyttömyyseläkettä.

Viime vuosien kehitykseen Itävallan järjestelmässä on kuulunut myös, että varhaisen eläköitymisen mahdollisuuksia on vähennetty, ja kannusteita eläkkeen lykkäämiseen on parannettu.

Itävallan järjestelmän suurimpia muutoksia lähitulevaisuudessa tulee olemaan naisten eläkeiän nostaminen 60:stä vuodesta 65:een asteittain vuosina 2024–2033. Naisten eläkeikä tulee tämän jälkeen vastaamaan miesten eläkeikää.

Lue tarkemmin Itävallan eläkejärjestelmästä.