Vaaka

Uusi julkaisu: Työeläkkeiden kustannustenjako 2017

Työeläkevaroja siirtyi Eläketurvakeskuksen kautta vuonna 2017 yhteensä 1,5 miljardia euroa toimijalta toiselle. Tuoreessa raportissa on kuvattu, miten kustannustenjako on käytännössä järjestetty, ja mitä erityistä vuonna 2017 tehdyissä selvittelyissä tapahtui.

Eläketurvakeskus jakaa työeläkkeiden kustannukset vuosittain. Vuonna 2017 työeläkkeiden kustannustenjakoon osallistui 31 työeläkelaitosta, Työttömyysvakuutusrahasto ja valtio.

– Kustannustenjaon kautta kulki työeläkevaroja yhteensä 1,5 miljardia euroa. Rahaliikenteestä 96 prosenttia koski kustannustenjakovuoden 2017 ennakkoeriä. Lisäksi tehtiin kustannustenjakovuoden 2016 lopullinen selvittely, kertoo aktuaaripäällikkö Jaakko Aho Eläketurvakeskuksesta.

Kustannustenjako tehtiin aikataulussa

Vuonna 2017 Eläketurvakeskus esitti sosiaali- ja terveysministeriölle kustannustenjakoperusteen muutoksia vuoden 2018 selvittelyä varten. Muutokset koskivat ennakkoerien käsittelyä. Työttömyysvakuutusrahaston maksulle mahdollistetaan ennakoiden tarkentaminen joulukuussa ja ennakkoerien rahaliikennettä yhdistetään entisestään eri kustannustenjakojen kesken sekä lopullisen tarkistuserän kanssa.

Kustannustenjaon selvittelyt tehtiin kustannustenjakoperusteiden mukaisesti suunnitellussa aikataulussaan.

Vuonna 2017 kustannustenjaossa Eläketurvakeskuksen kautta kulkeneet työeläkevarat selvityksittäin jaoteltuna. Selvityksiä oli kaikkiaan kuusi kappaletta ja ne on kuvattu raportissa.

Työeläkkeiden kustannustenjako 2017 -julkaisu

Lisätietoja:
Aktuaaripäällikkö, Jaakko Aho, puh. 029 411 2306, jaakko.aho(at)etk.fi